Bönen på flygplanet

Publicerad: 2010-07-22
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (327)

 

Fråga: Beträffande bönen på flygplanets passagerarsäte. Ibland kan det finnas tillräckligt med plats på planet för att kunna förrätta bönen stående. Däremot passeras gången hela tiden av flygvärdinnor. Skall man förrätta bönen på denna plats eller på passagerarsätet?

Svar: När du säger att flygvärdinnorna passerar, menar du att de går framför den bedjande eller bredvid honom?

Frågeställare: De kan gå framför honom om han är vänd mot Qiblah.

al-Albânî: Passerar flygvärdinnorna det förbjudna avståndet mellan den bedjande och Sutrah?

Svar: Platsen är liten. Absolut.

al-Albânî: I så fall ber du på passagerarsätet.