Bönen på brunnslocket

Fråga: Måste man täcka brunnslocket för att be på det eller går det bra att be direkt på det?

Svar: Han får be direkt på det. Locket är rent. Orenheterna finns under locket. De påverkar inget. Det är som att be på en matta på en oren mark. Han får be på mattan ehuru marken under den är oren. Detsamma gäller brunnslocket, det påverkar inget.