Bönen om skydd från Elden

Allâh (ta´âlâ) sade:

“De som minns Allâh när de står, när de sitter och när de ligger på sidan, och som, när de begrundar himlarnas och jordarnas skapelse [ber med dessa ord]: “Herre! Du har inte skapat detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!””

Till dess att Han säger:

“Och Allâh svarar dem…” 3:190-195

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde änglarna som söker efter sittningar i vilka Allâh (´azza wa djall) nämns och däri står det:

“Allâh (´azza wa djall) frågar dem samtidigt som Han vet bättre: “Vad söker de skydd ifrån?” De säger: “Från Elden.” Då säger Han: “Har de sett den? Hur hade de varit i fall de hade sett den?” De säger: “Om de hade sett den, skulle de ha flytt ännu mer bestämt från den och de skulle ha varit ännu räddare för den.” Då säger Han: “Vittna att Jag har förlåtit dem.””

at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah rapporterade från Anas från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Det finns inte en muslim som ber Allâh tre gånger om paradiset, utan att paradiset säger: “Allâh, för in honom i paradiset.” Och när han söker skydd från Elden tre gånger, säger Elden: “Allâh, skydda honom från Elden.””

Mudjâhid sade:

“På Domedagen kommer det att befallas att tjänaren förs till Elden. Den kommer då att börja skälva. Då sägs det till den: “Vad är det med dig? Vad är det med dig?” Då säger den: “Han brukade söka skydd från mig.” Därpå sägs det: “Låt honom gå fri.”

Abû Muslim al-Khawlânî sade:

“Jag har aldrig fått för mig att tillbe en bön, utan att jag kom på Elden. Till följd därav passade jag på att be om skydd från den i stället.”

´Atâ’ al-Khurâsânî sade:

“När en person söker skydd hos Allâh från helvetet sju gånger, säger helvetet: “Jag har inget behov av honom.””