Bönen om ett långt liv

Angående bön om ett förlängt liv, hatade imamerna det. Om någon bad för Imâm Ahmads förlängda liv tog han illa upp och sade:

”Det är något som redan har bestämts.”

När Umm Habîbah (radhiya Allâhu ´anhâ) bad om en förlängd nytta av sin make, fader och broder sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Du har bett Allâh om bestämda livslängder, uppnådda frukter och fördelade levebröd.”1

Det bevisar att livslängden förlängs inte endast på grund av en bön.

1Muslim (2663) och Ahmad (1/390).