Bönen och fastan efter menstruation och efterförlossningsblödningar

Publicerad: 2012-04-19
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (5/120)

 

Fråga: Måste en kvinna fasta resten av dagen om hon har sin månadsperiod i Ramadhân eller är i slutet av postfödelseblödningar, och det upphör efter Fadjr under dagtid i Ramadhân?

Vad är hon ålagd att göra om hon har tvättat sig och börjat fasta för att därefter se blod efter menstruationsperiodens slut? Skall hon bryta fastan eller är den opåverkad?

Svar: Vad gäller frågans första del, skall hon tvätta sig och be och fasta resten av dagen. Dessutom tar hon igen denna dag längre fram. Detta är vad som krävs av henne.

Vad gäller frågans andra del, skall hon ignorera det. Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

””Efter att vi hade blivit rena, brukade vi inte anse det gula och det mörkaktiga vara något.””

Hon skall nämligen inte bry sig om det.

Vad postfödelseblödningarna beträffar, anses de vara det om hennes blödningar skulle upphöra inom dessa fyrtio dagar och återkomma efter att ha tvättat sig. Detta återvändande blod anses vara den typ av blödningar som förbjuder henne från att fasta och be så länge det finns, ty det har återvänt under postfödelseblödningsperioden. Men om det kommer någonting efter fyrtio dagar och efter att hon har tvättat sig, skall hon ignorera det. Det enda undantaget är om denna period skulle kollidera med hennes menstruation innan postfödelseblödningarna. I detta fall anses det vara menstruation.

Denna fråga kräver alltså ett detaljerat svar. Om hennes menstruationsperiod är över och hon tvättar sig och sedan ser något, skall hon ignorera det. Och om hennes menstruationsperiod inte skulle vara slut och hon blir ren under en period och tvättar sig och sedan får tillbaka blödningar, anses hon vara menstruerande, ty blodet kom under hennes period.

Detsamma gäller postfödelseblödningen. Om den skulle komma tillbaka inom fyrtio dagar, anses det vara postfödelseblödningar. Och om den skulle komma tillbaka efter dessa fyrtio dagar, anses det inte vara något såvida det inte kolliderar med hennes menstruation innan postfödelseblödningarna och graviditeten.