Bönen natten till halva Sha´bân

Natten till halva Sha´bân är förträfflig och Salaf brukade be under den. Dock är det en innovation att människor samlas i moskéerna för att dyrka och Allâh vet bättre.

Att be tusen Raka´ât och samlas i moskén för att be frivillig bön natten till halva Sha´bân är en innovation. Salaf bad den natten som vilken nattbön som helst. Och om man skulle be i grupp utan att ha det som vana, så är det okej. Exempelvis bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nattbönen med Ibn ´Abbâs en gång och med Hudhayfah en annan gång. Makthavaren måste sätta stopp för dessa innoverade samlingar.