Bönen med köttblod på kläderna

Fråga: Är det tillåtet att be i kläderna som har blivit befläckade av det slaktade djurets blod?

Svar: Ja. Köttblodet är harmlöst. Det är rent. Det kan bes i de kläderna, det är inga problem. Det tvättas bara bort för renlighetens skull.