Bönen måste förrättas i tid

Publicerad: 2008-04-26
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (21/428)

 

Samtliga muslimer är ålagda att förrätta bönen i dess tid. Det är aldrig tillåtet för en muslim att skjuta upp bönen efter dess tid. Detta gäller oavsett om man har en ursäkt eller inte. Däremot är två faktorer tillåtna:

Den första: Det han inte klarar av att utföra blir tillåtet för honom att lämna.

Den andra: Det är tillåtet för honom att slå ihop två böner.

Således är det inte obligatoriskt för tjänaren att utföra bönens plikter om han inte förmår att utföra dem. Allâh sade:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”” (64:16)

Sålunda förrättar sjuklingen bönen utmed sitt tillstånd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Imrân bin Husayn:

“”Förrätta bönen ståendes. Om du inte klarar av det, skall du göra det sittandes. Och om du inte klarar av det, skall du göra det liggandes på sidan.””

Härmed är han inte längre ålagd att stå upp, sitta ned eller fullborda Rukû´ och Sudjûd. Han får göra det han klarar av. Om han klarar av att rena sig med vatten, gör han det. Skulle han däremot inte klara av att rena sig med vatten pga. vattenbrist eller rädsla för skada, får han göra Tayammum. Därefter förrättar han bönen, utan att ta igen den senare för att han inte har stått upp eller suttit ned. Detta är de lärda ense om.