Bön inom Ismâ´îls stenkomplex

Fråga: Är det tillåtet att be innanför Ismâ´îls stenkomplex? Och är det i så fall ett villkor att be mot Ka´bah?

Svar: Låt mig först berätta för dig att stenkomplexet inte är Ismâ´îls. Ismâ´îl vet inget om det. Stenkomplexet gjordes av Quraysh. När Quraysh skulle renovera Ka´bah tog finansieringen slut. De hade inte tillräckligt med resurser för att renovera den utmed Ibrâhîms grunder. Således bestämde de sig för att fullborda en sida och det blev sidan som rymmer den svarta stenen. Den andra sidan fick reduceras. Och så blev det. Därför säger de lärda att cirka 6½ armslängder av stenkomplexet tillhör Ka´bah.

Utmed det är det tillåtet att be frivillig bön inom det. Antingen vänder han sig mot Ka´bah eller också mot stenkomplexets vägg som är en del av Ka´bah.

Vad beträffar den obligatoriska bönen, så är även den tillåten inom stenkomplexet och Ka´bah. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad frivillig bön i Ka´bah. Det som är tillåtet i den frivilliga bönen är även tillåtet i den obligatoriska bönen till dess att motsatsen bevisas.