Bönen innan tuppluren

Fråga: Skall personen som vill sova middag läsa böner eller gäller de bara i samband med nattsömnen?

Svar: Mig veterligen skall de rapporterade bönerna1 endast läsas i samband med nattsömnen. Det är emellertid harmlöst att läsa dem om man vill sova middag. Dels är de böner och dels saknas uttryckliga bevis för att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste dem endast i samband med nattsömnen.