Bönen i strumpor efter att strykningstiden gått ut

Fråga: Skall man ta om bönerna som bads i strumpor längre än vad gränsen för strykningen tillåter?

Svar: Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade strykningen över strumporna och fastställde ett dygn för den som är i sin hemstad och tre dygn för den resande. Den som fortsätter stryka efter denna period [och ber] måste ta om bönerna.