Bönen i strumpor efter att strykningstiden gått ut 2

Fråga: Vad är domen för att be i strumpor som har strukits efter att strykningens tid har gått ut?

Svar: Det är inte tillåtet att stryka dem efter att tiden har gått ut. Strykningen är inte giltig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tidsbegränsade strykningen; personen i sin hemstad stryker ett dygn medan resenären stryker tre dygn. Kravet är att han tar på sig strumporna i ett rent tillstånd. Det är inte tillåtet att stryka efter att tiden har gått ut. Därmed är strykningen ogiltig. Om han därtill ber i det tillståndet är bönen ogiltig.