Bönen i Sirwâl

Publicerad: 2010-07-11
Talare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)
Källa: Irshâd-us-Sârî, sid. 110

al-Barbahârî sade:

”Det är ingen fara att förrätta bönen i Sirwâl.”

Det är tillåtet att förrätta bönen i Sirwâl om de täcker de förbjudna delarna och är tillräckligt vida så att man kan förrätta bönen på det mest fullbordade sättet.

Om de däremot är åtsittande och avslöjar bakens former, är bönen föraktfull. Den kan även bli ogiltig om den hindrar personen från att utföra bönens pelare. Exempel på det är ifall han inte klarar av att sitta i Tashahhud och mellan de två Sudjûd.