Bönen i sandalerna

al-Bukhârî sade:

24 – Bön i sandaler

386 – Âdam bin Abî Iyâs berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Abû Maslamah Sa´îd bin Yazîd al-Azdî underrättade oss:

”Jag frågade Anas bin Mâlik i fall profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad i sina sandaler. Han svarade: ”Ja.”

Trots att sandaler oftast fordrar att tårna inte rör vid marken, så är det okej eftersom fötterna har samma dom som sandalerna.

Hadîthen bevisar att det är Sunnah att be i sandaler, dels för att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det och dels för att han befallde det1. Men om en sedan handling skulle medför en nackdel, så är det viktigare att undkomma en nackdel än att uppnå en fördel. I så fall räcker det för att praktisera Sunnah att be hemma i sandaler eller utomhus i händelse av en utflykt eller dylikt.

1Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skilj er från judarna. De ber inte i sina sandaler eller läderstrumpor.” (Abû Dâwûd (652). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd”).