Bönen i sandaler är Sunnah

Det är Sunnah att be i sandaler. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde handlingen. Han befallde också att den som har smuts på sulorna att slå dem mot marken. Marken renar dem. Det är den korrekta åsikten hos de lärda. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare bad i moskén med sandaler på trots att de gjorde Sudjûd på marken som deras sandaler hade vidrört. Allt det bevisar att det som är på sandalsulorna är rent trots att de gick i dem till utedass för att tömma tarmarna. Om det finns orenheter på sandalerna skall de slås mot marken för att bli rena.