Bönen i samling är skillnaden mellan muslimen och hycklaren

Bönen är även skillnaden mellan de troende och hycklaren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De besvärligaste bönerna för hycklarna är ´Ishâ’ och Fadjr. Om de bara hade vetat vad som finns i dem skulle de till och med krupit till dem.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh).

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Hycklarens bön är att sitta och iaktta solen till dess att den är mellan Satans två horn. Först då går han upp och pickar den med fyra [Rak´ât] och påminner sig endast lite om Allâh i den.”

Rapporterad av Muslim och Mâlik via Anas (radhiya Allâhu ´anh).

Denna hadîth berör ´Asr. Abû Hurayrahs hadîth berör Fadjr och ´Ishâ’. Hycklaren slår alltså inte vakt om att be ´Asr, ´Ishâ’, Fadjr eller Dhuhr i samling. Så är inte fallet med den troende som ber de fem bönerna i tid och i samling. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”De besvärligaste bönerna för hycklarna är ´Ishâ’ och Fadjr. Om de bara hade vetat vad som finns i dem skulle de till och med krupit till dem.”

bevisar att hycklaren betraktar alla böner som besvärliga och att ´Ishâ’ och Fadjr är besvärligast. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om de bara hade vetat vad som finns i dem skulle de till och med krupit till dem.”

Det vill säga vilken väldig belöning som de består av. Tänk!

”… skulle de till och med krupit till dem.”

Antingen hade de gjort det på sina sätesmuskler eller också på sina magar med hjälp av armarna och benen:

”Om de bara hade vetat…”

Det vill säga belöningen som väntar dem som ber ´Ishâ’ och Fadjr i samling. Allâh har gett dig förmågan att gå!