Bönen i samband med Iftâr

Fråga: Finns det någon rapporterad bön från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i samband med Iftâr?

Svar: Bönen bönhörs i samband med Iftâr eftersom den äger rum mot slutet av en dyrkan. Människan är som svagast i samband med Iftâr. Ju svagare och känsligare människan är desto närmare är hon ångern och ödmjukheten inför Allâh (´azza wa djall). De rapporterade bönerna är:

اللهم لَكَ صُمْتُ و على رِزْقِكَ أفْطَرْتُ

”Allâh! Jag har fastat för Dig och brutit fastan med Ditt uppehälle.”1

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”2

Även om det finns svaghet i de båda hadîtherna finns det lärda som säger att de är goda. Oavsett om du läser dem eller någon annan bön är det sannolikt att du bönhörs.

1Abû Dâwûd (2358), ad-Dâraqutnî (240) och Ibn-us-Sunnî i ”´Amal-ul-Yawm wal-Laylah” (482). Ibn-ul-Qayyim sade:

”Den är inte bekräftad.” (Zâd-ul-Ma´âd (2/51))

Ibn Hadjar sade:

”Berättarkedjan är svag.” (Talkhîs-ul-Habîr)

2Abû Dâwûd (2357), al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (4/239) och i ”as-Sunan as-Sughrâ” (1390) och ad-Dâraqutnî (240). God enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl”.