Bönen i samband med gäspningen

Fråga: Är det föreskrivet att säga:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh från den fördömde Satan.”

i samband med gäspning?

Svar: Nej. Det är lekmännen som säger så. Det är föreskrivet för den gäspande att hålla igen så gott han kan. Om han inte klarar av det får han sätta handen eller något annat för munnen. Han skall inte gäspa med öppen mun och han skall inte gäspa hörbart. Han skall alltså hålla igen så gott han kan.