Bönen i samband med fredagsbönen

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som skall be efter fredagsbönen får be fyra [Raka´ât].”1

Det har också rapporterats att vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) bad sex Raka´ât efter fredagsbönen.

Det hör till Sunnah att skilja mellan obligatorisk bön och frivillig bön med förflyttning av position eller tal. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad inget mellan böneutropet och fredagsbönen. Ingen har rapporterat det från honom. Det har inte rapporterats att han bad hemma innan han gick till fredagsbönen eller bestämde en viss bön innan fredagsbönen. Däremot manade han till bön när man kommer in i moskén på fredagen2. Vissa följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) bad tio Raka´ât, andra bad tolv och somliga bad åtta. Vissa bad mer och andra mindre, allt beroende på omständigheterna.

1Muslim (881).

2al-Bukhârî (1166) och Muslim (875).