Bönen i samband med att fastan bryts

920 – Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med att han bröt fastan:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”

God. Rapporterad av Abû Dâwûd (2357), an-Nasâ’î i ”as-Sunan al-Kubrâ” (1/66 – manuskript), via honom Ibn-us-Sunnî (472), ad-Dâraqutnî (240), al-Hâkim (1/422) och al-Bayhaqî (4/239) via ´Alî bin Husayn bin Shaqîq: al-Husayn bin Wâqid underrättade mig: Marwân bin Sâlim al-Muqaffa´ berättade för oss:

”Jag såg Ibn ´Umar greppa sitt skägg och klippa det som stack ut ur greppet. Han sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han bröt fastan:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”

ad-Dâraqutnî sade:

”al-Husayn bin Wâqid är ensam om att återberätta detta. Dess berättarkedja är god.”

Det stämmer, vilket även Hâfidh Ibn Hadjar instämde i ”at-Talkhîs”.