Bönen i Rawdhah

al-Bukhârî sade:

65 – Kapitel om den som bygger en moské

450 – Yahyâ bin Sulaymân berättade för oss: Ibn Wahb berättade för mig: ´Amr underrättade mig om att Bukayr berättade för honom om att ´Âsim bin ´Umar bin Qatâdah berättade för honom om att han hade hört ´Abdullâh al-Khawlânî höra ´Uthmân bin ´Affân säga när människorna talade om honom i samband med att byggde sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské:

”Ni talar mycket. Jag har hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som bygger en moské – Bukayr sade: ”Jag har för mig att han sade ”för Allâhs sak” – kommer att få liknande av Allâh i paradiset.”

Detta bevisar att ingen undkommer människors prat. De pratar även när det handlar om fina handlingar och projekt.

Utbyggnaden som ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) gjorde låg i riktning mot Qiblah. Den är känd än i dag. Både imamen och andra ber där. Den första raden är den som är bakom imamen. I tid av samlingsbön är det bättre att be i den första raden än i trädgården, Rawdhah. I en samlingsbön är det bäst att be i den första raden. Den som ber för sig själv kan dock be i Rawdhah. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Mellan mitt hem och min predikstol ligger en av paradisets trädgårdar.”1

betyder att den platsen sår goda handlingar – och bönen tillhör de bästa handlingarna.

1al-Bukhârî (1195) och Muslim (1390).