Bönen i moské innehållande grav skall tas igen

Fråga: Skall den som har bett i en moské som innehåller en grav ta om bönen?

Svar: Tvivelsutan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bön vid gravarna och förbud tyder på ogiltighet.