Bönen i hem som består av bilder

Fråga: Ibland finns det bilder i vissa hem. Är det tillåtet att be i dem?

Svar: Ja, bönen är tillåten, men den är föraktfull. Om ni kommer till ett hem med bilder i så skall ni be om ett rum vari det inte finns bilder som ni kan be i. Detta skall inte bara kännas till i två eller tre hushåll. Sanningen skall vara utspridd bland alla muslimer.