Bönen i en moské med en grav bakom

Fråga: Vad är domen för att be i en moské om det finns en grav bakom predikstolen med tanke på att graven är utanför moskén?

Svar: Om den är separerad från moskén via en väg eller en mark som inte är sammanbunden med moskén, så är det okej att be i moskén. Och om graven är sammanbunden med moskén utan något som separerar dem åt, oavsett gravens plats, så är det inte tillåtet att be i den moskén. Ty den är byggd på en grav.