Bönen i den svenska moskén

Fråga: Vi bor i Sverige. Vi hör inte böneutropet. Hur skall en person veta att han är ålagd att be i samling? Finns det ett specifikt avstånd som fastställer plikten?

Svar: Om det finns moskéer som ropar till bön utan att det hörs beger ni er dit. Om det inte finns moskéer, eller om de är avlägsna, ser ni till att utse en moské i ert område. Där skall ni be i samling. Därtill skall människorna se till att känna till tiderna och handla utmed tiderna.