Bönen i dekorerade kläder och på dekorerade mattor

al-Bukhârî sade:

14 – Kapitel om att be i kläder med mönster på och titta på dem

I hans (rahimahullâh) ord ”och titta på dem” finns en indikation på att det är harmlöst att be i sådana kläder om man ignorerar deras mönster.

Samma sak kan sägas om dekorerade moskémattor. Är de föraktfulla eftersom de distraherar de bedjande? I princip är de ju det. Men när människorna väl har vant sig vid dem ignorerar de dem ehuru de är dekorerade.