Bönen i Aqsâ-moskén

Vad som ytterligare bevisar hadîthens svaghet är att den tillsynes motsäger profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svar när han blev frågad om det är bättre att be i Jerusalem eller i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att be i min moské är fyra böner bättre än i den.”

Rapporterad av al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, vilket stämmer. Den nämns i ”at-Ta´lîq ar-Raghîb”1.

Angående hadîthen som säger att bönen i Jerusalem motsvarar tusen böner, så är den svag och motsägande, vilket adh-Dhahabî sade. Den nämns i ”Tahdhîr-us-Sâdjid”2 och ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”3.

12/138.

2Sid. 198.

368.