Bönen i ´Aqîq-dalen

12 – Han vars station är Dhûl-Hulayfah rekommenderas att be där. Bönen skall dock inte bes till följd av Ihrâm utan för platsens utmärkelse och välsignelse. al-Bukhârî rapporterade från ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga vid ´Aqîq-dalen:

”Häromnatten kom en person från min Herre till mig och sade: ”Be i denna välsignade dal och säg: ”´Umrah med vallfärd.”

I en annan formulering står det:

”´Umrah och vallfärd.”

Ibn ´Umar berättade från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att:

”En sen natt när han låg och sov i Dhûl-Hulayfahs dal drömde han hur det sades till honom: ”Du är sannerligen i en välsignad dal.”1

1 Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1579) och min ”Mukhtasar Sahîh Muslim” (761-762). Hâfidh sade:

”´Aqîqs förträfflighet är som Madînahs förträfflighet när det kommer till att be där.” (Fath-ul-Bârî (3/311))