Bönen för paradiset och skyddet mot helvetet

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ber en person Allâh om paradiset tre gånger, säger paradiset: ”Allâh! För in honom i paradiset.” Ber en person om skydd från Elden, säger Elden: ”Allâh! Skydda honom från Elden.”1

Det har bekräftats i Qur’ânen och Sunnah att fina handlingar med uppriktighet och tro leder till paradisets lustgårdar och för bort från eldarna.

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inte en tjänare som fastar en dag på Allâhs väg utan att Allâh avlägsnar hans ansikte sjuttio höstar från Elden.”2

Sjuttio höstar är sjuttio år.

1 at-Tirmidhî (2572). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2079).

2 al-Bukhârî (2685) och Muslim (1153).