Bönen för den döde vid hans grav

Fråga: Vad är domen för att be för den döde vid graven?

Svar: Det är okej. Det är fordrat. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod vid graven och bad för den döde och befallde sina följeslagare att göra samma sak och sade:

”Be om förlåtelse för er broder.”

Det är föreskrivet att be för den döde vid hans grav. Och när du går förbi en gravplats ger du dem fredshälsningen och ber för dem. Du skall be för dem och inte till dem. Förstå skillnaden mellan att be för dem och be till dem. De behöver din bön, men de själva kan inte göra något för dig.

Fråga: Är det tillåtet att ta upp händerna när man ber för den döde?

Svar: Ja, det är okej. I grund och botten tas händerna upp i samband med tillbedjan. Den enda skillnaden är situationer då sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åkallade Allâh utan att det har rapporterats att han även tog upp händerna.