Bönen efter sömnen

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

”Och vaka under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.”1

Allâh (ta´âlâ) befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att be på nätterna efter de obligatoriska bönerna. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om den bästa bönen efter den obligatoriska. Han svarade:

”Nattbönen.”

Således befallde Han (ta´âlâ) nattbönen efter de obligatoriska bönerna. Tahadjdjud är bönen efter sömnen. Den åsikten delar ´Alqamah, al-Aswad, Ibrâhîm an-Nakha´î med flera. Det är ett välkänt begrepp i arabiskan. Det har bekräftats från Ibn ´Abbâs, ´Â’ishah och andra följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Tahadjdjud efter att ha vaknat på natten. al-Hasan al-Basrî sade:

”Det är bönen efter ´Ishâ’.”

Det skall förstås som bönen efter sömnen.

117:79