Bönen efter begravningen

Frågan: Vilken bön har rapporterats i samband med att liket har lagts ned i graven? Vad är Sunnah rörande det?

Svar: Bönen skall läsas efter att liket har begravts. Därefter står folket vid graven och ber Allâh förlåta och stabilisera liket. Efter att de hade begravt ett lik stod profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare vid graven varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder; han frågas nu.”