Bönen efter badet är bönen efter tvagningen

Fråga: Vad sägs före respektive efter ett bad efter sexuell orenhet?

Svar: Före badet sägs:

بِسْمِ اللهِ

”I Allâhs namn.”

Efter badet sägs:

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين‏‏

Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Allâh! Låt mig tillhöra de ångerfulla och de renande.”1

Det som sägs och görs i samband med badet är det som sägs och görs i samband med tvagningen.

1at-Tirmidhî (55). Ibn-ul-Qayyim sade:

”God.” (al-Manâr al-Munîf, sid. 96)