Bönen bakom imamen som praktiserar avguderi

Fråga: Vi har en imam som praktiserar avguderi. Han samlar människor för att gå till en, enligt honom, rättfärdig mans grav. Han söker närhet till gravarna och säger att regeringen kommer att avskeda honom om han inte gör det. Vi har ingen annan moské än den som han ber i. Vad skall jag och mina bedjande bröder göra?

Svar: Råd honom så att han kan ångra sig. Om han inte tar till sig skall ni inte be bakom honom. Ordna en böneplats åt er själva som ni kan be i. Om ni kan bygga en moské får ni göra det.