Bönen bakom imamen som inte anser att kamelkött bryter tvagningen

Fråga: Får han som anser att förtäring av kamelkött bryter tvagningen be bakom imamen som inte anser det?

Svar: Ja. Det är inga problem. Meningsskiljaktigheter inom Fiqh hindrar inte att en leder bönen och att en annan rättar sig efter honom. De fyra imamerna och imamerna efter dem bad bakom varandra trots att de var oense inom vissa frågor.