Bönen bakom imamen på TV

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/16160

 

Fråga: Får jag rätta mig efter människorna som jag ser förrätta bönen på TV eller hör dem göra det i radio?

Svar: Nej, det får du inte göra. Du får be ensam om du inte klarar av att förrätta bönen i samling i moskén. Annars måste du be i moskéerna. Om du är sjuk, ber du ensam. Om det finns någon med dig, som din familj, ber du med dem.