Bönen bakom Imâmen ifall elektriciteten upphör

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (24)

 

Fråga: Vad gör de bedjande i fall de ber bakom Imâmen och elektriciteten upphör så att de inte kan höra honom?

Svar: De avser att skilja sig från Imâmen.

Fråga: Skall de be var och en för sig eller skall en annan träda fram och leda dem?

Svar: De skall be var och en för sig.