Bönen bakom den syndige makthavaren

Publicerad: 2011-06-26
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 317

 

Fråga: Är bönen bakom trotsiga syndare specifik bakom makthavarna eller är den tillåten bakom alla andra syndare?

Svar: Det råder enighet om att förrätta bönen bakom den syndige makthavaren. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik.

Vad gäller de andra trotsiga syndarna, råder det oenighet om bönen bakom dem. Det sägs att den är ogiltig bakom dem. Det är Hanâbilahs åsikt, vilket står i Zâd-ul-Mustaqni´.