Bönen bakom den som förnekar högheten och säger att Qur’ânen är skapad

Fråga: Vad är domen för Ibâdhiyyah och andra som förnekar högheten och säger att Qur’ânen är skapad? Vad är domen för bönen bakom dem?

Svar: De är vilsna. Allâh har skapat världen tillräckligt rymlig; det finns imamer som inte har den trosläran. Be bakom dem istället.