Bönen är trons våg

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 199

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1

Det bevisar att bönen är trons våg; slaven förrättar, fulländar och fullbordar sin bön i enlighet med sin tro. Det bevisar också att även om vantrogna, liksom skyddsskattsbetalare, är ålagda muslimernas domar, tilltalas de inte om trons förgreningar, däribland bönen. De ska inte befallas att be. Faktum är att deras eventuella bön är ogiltig så länge de är otrogna. Däremot kommer de att straffas i efterlivet, både för den uteblivna bönen och alla andra uteblivna domar.

14:103