Bönen är skillnaden mellan muslimen och hedningen

Bönen är väldig och välsignad. Det är obligatoriskt att slå vakt om den och bry sig om den. Bönen är skillnaden mellan muslimen och hedningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”

Rapporterad av Sunan-författarna via Buraydah (radhiya Allâhu ´anh). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Mellan tjänaren och otron är den uteblivna bönen.”

Rapporterad av Muslim via Djâbir (radhiya Allâhu ´anh).

Bönen är alltså skillnaden mellan muslimen och hedningen. En muslim utmärks genom hans bön fem gånger om dagen. Hedningen utmärks genom att inte be den. Detta är ett av bönens utmärkande drag, nämligen att den skiljer mellan muslimen och hedningen.