Bönen är giltig bakom imamen vars bön är giltig

Fråga: Vad anser ni om att bönen leds av en person som lider av läckage?

Svar: Jag anser att hans ledarskap är giltigt och att han får leda dem som inte lider av läckage. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Folket skall ledas av den som kan mest av Allâhs skrift.”

Så länge mannens bön är giltig och accepterad av Allâh, så får han även leda andra i bönen. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät människorna be bakom en person som inte klarade av att stå upp i en obligatorisk bön, vilket utgör en pelare, och till och med befallde dem att sitta tillsammans med honom, så är även detta tillåtet.

Jag tycker alltså att sanningen är med principen som stöds av föreskrivna bevis och säger att bönen är giltig bakom imamen vars bön är giltig. Det inkluderar syndare som rakar skägget och röker. Deras ledarskap i bönen är giltigt. Baktalarens ledarskap är också giltigt. Jag anser att de föreskrivna bevisen stöder denna princip. Det enda undantaget är det som föreskriften gör däribland att en kvinna leder en man i bönen. Det är förbjudet och ogiltigt att en kvinna leder en man i bönen. Bönen är ogiltig. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

”Ett folk som leds av en kvinna kommer inte att lyckas.”

Vi kommer inte att lyckas om vi låter en kvinna leda oss i bönen. Alltså säger principen att bönen är giltig bakom imamen vars bön är giltig frånsett det som föreskriften undantar, liksom kvinnan som leder mannen.