Bönekallarens kall räcker

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: På grund av sjukdom ber jag hemma. Efter att bönekallaren har kallat till bön kallar även jag till bön…

Svar: Nej. Bönekallarens kall räcker.