Bönekall på odling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/162)

Fråga: Det finns en moské på en odling utanför staden. Människorna på odlingen hör bönekallet från staden. Ska de ändå kalla till bön?

Svar: Om moskén har en bönekallare som är utsedd till det av ministeriet, är det harmlöst att han kallar till bön ehuru de hör stadens bönekall.