Bönekall och böneutrop inför hopslagna böner

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/192)

Fråga: Ska en person som slår ihop två böner läsa bönekall och böneutrop för varje bön?

Svar: Han ska läsa bönekall innan den första bönen och sedan läsa böneutrop inför varje obligatorisk bön. Men om han befinner sig i en stad där bönekall lyder, nöjer han sig med det och läser bara böneutropen inför varje obligatorisk bön. På ´Arafah-dagen kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till bön varefter han läste böneutrop och bad Dhuhr, och sedan ett till böneutrop och bad ´Asr. Detsamma gjorde han i Muzdalifah; han läste bönekall varefter han läste böneutrop och bad Maghrib, och sedan ett till böneutrop och bad ´Ishâ.