Bönekall och bönetrop i hem

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/207-208)

268 – Jag frågade min fader om mannen som ber hemma; ska han läsa bönekallet och böneutropet? Han svarade:

Det är harmlöst om han kallar till bön. Det är också giltigt att nöja sig med stadens bönekall.”

När min fader var efterlyst bad han och jag tillsammans; han läste både bönekallet och böneutropet. Därefter bad vi tillsammans.