Bönekall i orent tillstånd

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/199)

248 – Jag hörde min fader bli frågad om den sexuellt orenes bönekall. Han svarade:

“Jag är inte förtjust i det.”

249 – Jag frågade min fader:

“Vad säger du om mannen inte är tvådd?”

Han svarade:

“Jag hoppas att det är harmlöst.”

250 – Jag sade till min fader:

“Bönekallaren är inte tvådd och kallar till bön.”

Han svarade:

“Det är giltigt. Jag föredrar dock att bönekallaren är ren när han kallar till bön. Dock ska han vara ren när han utropar bön.”