Bönekall för resenärer

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/201-202)

255 – Jag sade:

“Är det obligatoriskt för resenärer att kalla till bön?”

Han svarade:

“Så bra gjort!”

Jag sade:

“Om de inte gör det?”

Han svarade:

“Deras bön är giltig i alla fall.”