Bönbrytande tvångstankar

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade:

”Det finns tvångstankar som bryter bönen, förslagsvis vissa upprepade ord såsom:

ات ات,التحي التحي

i Tahiyyât,

أس أس

i Taslîm och:

أكككبر

i Takbîr. Till synes bryter det bönen. Om bedjaren är imam kan han även förstöra de leddas bön.”