Bön på tak och predikstol

al-Bukhârî sade:

18 – Bön på taket, predikstolen och brädor

al-Hasan ansåg det vara harmlöst att be på is och bro ehuru urin flöt under den, ovanpå den eller framför den så länge det fanns något mellan dem.

Abû Hurayrah stod på taket när han bad efter imamen.

Ibn ´Umar bad på snö.

FÖRKLARING

Det är giltigt att be uppe på tak. Vissa lärda säger att bönen är ogiltig om det finns en väg under taket. Den korrekta åsikten är att den är giltig.

Detsamma gäller bön på predikstolen. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad på en predikstol. När det var dags att gå ned i Sudjûd gick han nedför predikstolen och gjorde Sudjûd på marken. Och om predikstolen är så pass rymlig att den är möjlig att göra Sudjûd på, så finns det ingen nytta av att gå ned på marken.